8 sep. 2019

KBT-terapi


Mottagning på Byvägen 54 i Saltsjöbaden. Klicka här för detaljerad information.

Ibland behöver man stanna upp och reflektera. Livet förändras. Det kan vara svårt att hitta balans i vardagen. Det kanske finns sidor och intressen som behöver utvecklas för att livet ska få tillbaka sin kvalitet. Det kanske finns rädslor att övervinna.
    Jag är en legitimerad KBT-terapeut i centrala Stockholm med lång erfarenhet av samtalsbehandling, både inom socialtjänsten och inom psykiatrin. Jag är även utbildad i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). På de här sidorna kan du läsa mer om mig och den samtalsterapi som jag erbjuder. Länkarna hittar du här ovanför.

Varmt välkommen! 

Legitimeringar och utbildningar
• Leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning
• Auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier, SFKBT
• Utbildad ACT-terapeut
• Utbildning i familjebehandling på systemisk grund (1år)
• Socionom
• Vidareutbildad i krissamtal och debriefing

Jag har erfarenhet från socialtjänsten samt öppenvårdspsykiatrin och arbetar i egen regi sedan 2003. Jag har fördjupat mig i anknytningsteori och affektteori, då dessa förklarar bakomliggande faktorer när relationer blir trassliga, eller när våra känslor ställer till det för oss. Med ACT-metoden, som fokuserar på mindfulness, ges verktyg för att hantera tankar och känslor.

Välkommen att kontakta mig för
• Konsultation/vägledning
• Ångestproblematik
• Nedstämdhet och depression
• Samtal i kris och sorg
• Stress och utmattning
• Relationsproblem
• Samarbetssamtal
• Akuta krissamtal
• Samtal om adoption

Om du befinner dig i en akut kris pratar vi om det som är här och nu. Vi kommer överens om hur många gånger vi ska träffas och fokuserar på det som utlöst krisen.