Om ACT

(Ur Wikipedia)

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som skiljer sig från klassisk KBT främst i sin kognitiva del men också i sin målsättning.

Målet för ACT är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser.

ACT innebär att acceptera alla känslor och tankar och bemöta dem, handskas med dem, istället för att försöka undvika dem.